Telefon: +40.268.260.490
Urmăreşte :

Hotărâri ale consiliului local 2013

HCL nr. 1 - 2013 privind impozite si taxe 2013
HCL nr. 2 - 2013 privind taxe piata
HCL nr. 3 - 2013 privind dare in administrare post trasnformator electric aferent cetatii
HCL nr. 4 - 2013 privind dare in administrare TEREN CJ
HCL nr. 5 - 2013 privind repartizare excedent bugetar 2012
HCL nr. 6 - 2013 privind aprobare lucrari VMG
HCL nr. 7 - 2013 privind aprobare retea scoalara
HCL nr. 8 - 2013 privind aprobare regulament SPCLEP
HCL nr. 9 - 2013 privind aprobare Stat functii
HCL nr. 10 - 2013 privind aprobare folosinta gratuita a unui teren
HCL nr. 11 - 2013 privind rectificarea repartizarii excedentului bugetar (HCL nr.5 din 2013)
HCL nr. 12 - 2013 privind aprobarea programului de achizitii 2013
HCL nr. 13 - 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
HCL nr. 14 - 2013 privind stabilire suprafete pasune pentru solicitari APIA
HCL nr. 15 - 2013 privind prelungire PUG
HCL nr. 16 - 2013 privind infiintarea parcarii stradale cu plata
HCL nr. 17 - 2013 privind obligativitatea montarii sisteme de scurgere in orasul Rupea
HCL nr. 18 - 2013 privind rectificarea bugetului
HCL nr. 19 - 2013 privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2012
HCL nr. 20 - 2013 privind aprobabrea unui parteneriat
HCL nr. 21 - 2013 privind aprobarea proiectului Registrul Agricol
HCL nr. 22 - 2013 privind impozitele si taxele locale
HCL nr. 23 - 2013 privind aprobare regulament Primaria Rupea
HCL nr. 24 - 2013 privind rectificarea bugetului
HCL nr. 25 - 2013 privind rectificarea bugetului
HCL nr. 26 - 2013 privind aprobarea trecerii in domeniul public a unui teren
HCL nr. 27 - 2013 privind aprobabrea bugetului SPS
HCL nr. 28 - 2013 privind achizitia chioscului din incinta parcului orasului Rupea
HCL nr. 29 - 2013 privind aprobabre retea scolara
HCL nr. 30 - 2013 privind rectificarea bugetului
HCL nr. 31 - 2013 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii
HCL nr. 32 - 2013 privind darea in administrare a unui teren
HCL nr. 33 - 2013 privind aprobabarea unor taxe
HCL nr. 34 - 2013 privind valorificare masa lemnoasa
HCL nr. 35 - 2013 privind actualizare domeniu public
HCL nr. 36 - 2013 privind incheierea unui contract de asistenta juridica
HCL nr. 37 - 2013 privind acordarea titlului de cetatean de onoare d-lui Balica
HCL nr. 38 - 2013 privind rectificarea bugetului
HCL nr. 39 - 2013 privind rambursarea anticipata a creditului UAT Rupea
HCL nr. 40 - 2013 privind aprobarea modului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice
HCL nr. 41 - 2013 privind rectificarea bugetului
HCL nr. 42 - 2013 privind modificarea HCL nr.32 din 30.09.2013

Contact
  • Adresa: Str. Republicii nr. 169, cod 505500
    România
  • Tel: +40 (268) 260 490
  • Email: contact@primariarupea.ro
  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
    Vineri: 8:00 – 14:00
Lasă-ne un mesaj !

© 2018 Primăria orașului Rupea.