Telefon: +40.268.260.490
Urmăreşte :

Hotărâri ale consiliului local 2017

Ședința din 09.01.2017
HOTĂRÂREA Nr. 1 din 09.01.2017 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al secţiunii de dezvoltare
HOTĂRÂREA Nr. 2 din 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017 pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finatate integral din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ subordonate
HOTĂRÂREA Nr. 3 din 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017
Ședința din 27.01.2017
HOTĂRÂREA Nr. 4 din 27.01.2017 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a oraşului Rupea
HOTĂRÂREA Nr. 5 din 27.01.2017 privind stabilirea taxelor locale de piaţă
HOTĂRÂREA Nr. 6 din 27.01.2017 privind aprobare tarife spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
Anexa HCL Nr. 6
HOTĂRÂREA Nr.7 din 27.01.2017 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Serviciul Public Rupea SRL având ca autoritate tutelară, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile precum şi a scrisorii de aşteptări
HOTĂRÂREA Nr. 8 din 27.01.2017 privind ajustarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA
Regulament de salubrizare
HOTĂRÂREA Nr.9 din 27.01.2017-privind aprobarea reţelei şcolare a localităţii Rupea ce va funcţiona în anul şcolar 2017-2018
HOTĂRÂREA Nr.10 din 27.01.2017 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local
Ședința din 01.03.2017
Hotărârea Nr.11 din 01.03.2017 privind desemnare şi validarea membrilor în CA la Serviciul Public Rupea SRL
Ședința din 12.04.2017
Hotărârea Nr.12 din 12.04.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achiziţii publice şi a programului de achiziţii pe anul 2017
Hotărârea Nr.13 din 12.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
Hotărârea Nr.14 din 12.04.2017 privind aprobare proiect spital "RK Modernizare şi dotare spital orăşenesc Rupea"
Hotărârea Nr.15 din 12.04.2017 privind instituirea taxei speciale în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii salubrizare din oraşul Rupea
Hotărârea Nr.16 din 12.04.2017 privind aprobarea regulamentului de păşunat de pe teritoriul oraşului Rupea
Hotărârea Nr.17 din 12.04.2017 privind desemnare şi validare doi membri ai CA SC Serviciul Public Rupea SRL
Hotărârea Nr.18 din 12.04.2017 privind aprobare stat de funcţii spital
Hotărârea Nr.19 din 12.04.2017 privind aprobare buget de venituri şi cheltuieli RA Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii
Hotărârea Nr.20 din 12.04.2017 privind aprobare Regulament organizare şi funcţionare manual de proceduri şi Carta Drepturilor şi Cod etic Cantină Socială
Ședința din 31.05.2017
Hotărârea Nr.21 din 31.05.2017 privind modificarea contractului de delegare a Serviciului public de Salubrizare
Hotărârea Nr.22 din 31.05.2017 privind aprobarea unei actualizări date CF
Hotărârea Nr.23 din 31.05.2017 privind aprobare buget SC Serviciul Public Rupea SRL
Hotărârea Nr.24 din 31.05.2017 privind aprobare plan de administrare SC Serviciul Public Rupea SRL
Hotărârea Nr.25 din 31.05.2017 privind aprobarea incheirii unui parteneriat cu fundaţia Colinele Transilvaniei
Hotărârea Nr.26 din 31.05.2017 privind aprobarea acordare sprijin financiar medici
Ședința din 27.06.2017
Hotărârea Nr.27 din 27.06.2017 privind rectificare buget
Hotărârea Nr.28 din 27.06.2017 privind aprobare impozite şi taxe locale pe anul 2018
Hotărârea Nr.29 din 27.06.2017 privind aprobare anexa regulament de organizare şi funcţionare al Spitalului orăşenesc Rupea
Hotărârea Nr.30 din 27.06.2017 privind radiere drept de administrare Casa Ioana
Hotărârea Nr.31 din 27.06.2017 privind radiere drept de administrare creşă
Hotărârea Nr.32 din 27.06.2017 privind aprobare modificare contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare Nr. 460/2012
Ședința din 31.07.2017
Hotărârea Nr.33 din 31.07.2017 privind rectificare buget 2017
Hotărârea Nr.34 din 31.07.2017 privind aprobarea coeficienţilor care stau la baza determinării salariilor de bază pentru angajaţi
Hotărârea Nr.35 din 31.07.2017 privind modificarea hotărârii Nr.2/09.01.2017
Hotărârea Nr.36 din 31.07.2017 privind aprobare regulament pentru organizarea comerţului stradal pe raza oraşului Rupea
Ședința din 04.09.2017
Hotărârea Nr.37 din 04.09.2017 privind aprobare actualizare date imobil CF Nr.101866 Rupea, Nr.top. 136137
Ședința din 21.09.2017
Hotărârea Nr.38 din 21.09.2017 privind rectificarea bugetuli de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
Hotărârea Nr.39 din 21.09.2017 privind sistarea activităţii de depozitare a deşeurilor municipale la Rampa de deşeuri menajere
Hotărârea Nr.40 din 21.09.2017 privind numire reprezentanţi Consiliul de administraţie şcoli
Hotărârea Nr.41 din 21.09.2017 privind aprobare regulament de organizare şi utilizare a locurilor de joacă pentru copii
Hotărârea Nr.42 din 21.09.2017 privind valorificare masă lemnoasă
Ședința din 20.10.2017
Hotărârea Nr.43 din 20.10.2017 privind aprobare proiect(DALI) și cofinanțare Pasarela - pârâul Cozd
Hotărârea Nr.44 din 20.10.2017 privind aprobare actualizare SF/DALI Reabilitare str. Republicii
Ședința din 26.10.2017
Hotărârea Nr.45 din 26.10.2017 privind aprobare proiect(DALI) grădinița cu program prelungit Rupea
Ședința din 21.11.2017
Hotărârea Nr.46 din 21.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
Hotărârea Nr.47 din 21.11.2017 privind retragerea dreptului de administrare pentru depozitul neconform de deșeuri - Consiliul Județean BV
Hotărârea Nr.48 din 21.11.2017 privind aprobarea înființării unor posturi contractuale
Hotărârea Nr.49 din 21.11.2017 privind înscrierea datelor în Registrul Agricol
Hotărârea Nr.50 din 28.11.2017 privind aprobarea participării orașului Rupea la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național
Ședința din 20.12.2017
Hotărârea Nr.51 din 20.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Contact
  • Adresa: Str. Republicii nr. 169, cod 505500
    România
  • Tel: +40 (268) 260 490
  • Email: contact@primariarupea.ro
  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
    Vineri: 8:00 – 14:00
Lasă-ne un mesaj !

© 2018 Primăria orașului Rupea.