Telefon: +40.268.260.490
Urmăreşte :

Proiecte de hotărâri ale consiliului local - 2017

PHCL Nr.1 - 09.01.2017 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al secţiunii de dezvoltare
PHCL Nr.2 - 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017 pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finatate integral din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ subordonate
PHCL Nr.3 - 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017
PHCL Nr.4 - 27.01.2017 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a oraşului Rupea
PHCL Nr.5 - 27.01.2017 privind stabilirea taxelor locale de piaţă
Anexa PHCL Nr. 5
PHCL Nr.6 - 27.01.2017 Privind aprobare tarife spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
Anexa PHCL Nr. 6
PHCL Nr.7 - 27.01.2017 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Serviciul Public Rupea SRL având ca autoritate tutelară, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile precum şi a scrisorii de aşteptări
Anexa PHCL Nr. 7
PHCL Nr.8 - 27.01.2017 privind ajustarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA
Anexa PHCL Nr. 8
PHCL Nr.9 - 27.01.2017-privind aprobarea reţelei şcolare a localităţii Rupea ce va funcţiona în anul şcolar 2017-2018
PHCL Nr.10 - 27.01.2017 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local
PHCL Nr.12 - 12.04.2017 pentru aprobarea strategiei anuale de achiziţii şi a planului de achiziţii pentru anul 2017
Anexa 1 PHCL Nr. 12
Anexa 2 PHCL Nr. 12
PHCL Nr.13 - 12.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea pe anul 2017
Anexa 1 PHCL Nr. 13
Anexa 2 PHCL Nr. 13
Anexa 3 PHCL Nr. 13
PHCL Nr.14 - 12.04.2017 privind aprobarea proiectului, cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul "RK, modernizare si dotare Spitalul Orasenesc Rupea"
Anexa 1 PHCL Nr. 14
PHCL Nr.15 - 12.04.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
Anexa 1 PHCL Nr. 15
Anexa 2 PHCL Nr. 15
PHCL Nr.16 - 12.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de Pasunat de pe teritoriul administrativ al orasului Rupea
Anexa 1 PHCL Nr. 16
PHCL Nr.17 - 12.04.2017 privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea
PHCL Nr.18 - 12.04.2017 privind aprobarea statului de functii ale Spitalului orasenesc Rupea
PHCL Nr.19 - 12.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Padurea Bogatii RA pentru anul 2017
PHCL Nr.20 - 12.04.2017 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de zi cantina sociala, Manualul de Proceduri Carta drepturilor si Codul etic
Anexa 1 PHCL Nr. 20
Anexa 2 PHCL Nr. 20
Anexa 3 PHCL Nr. 20
PHCL Nr.21 - 31.05.2017 - privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare – sectiunea maturat stradal
Anexa 1 PHCL Nr. 21
CAIET DE SARCINI PHCL Nr. 21
Anexa 1 CAIET DE SARCINI PHCL Nr. 21
PHCL Nr.22 - 31.05.2017 - privind aprobare ACTUALIZARE DATE imobile
PHCL Nr.23 - 31.05.2017 - privind aprobare buget SC serviciul Public Rupea SRL
Anexa 1 PHCL Nr. 23
PHCL Nr.24 - 31.05.2017 - privind aprobarea Planului de Administrare al SC serviciul Public Rupea SRL
PLAN DE ADMINISTRARE PHCL Nr. 24
Anexa 1 PLAN DE ADMINISTRARE PHCL Nr. 24
Anexa 2 PLAN DE ADMINISTRARE PHCL Nr. 24
PHCL Nr.25 - 31.05.2017 - privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat în scopul constituirii "Parteneriat Colinele Transilvaniei"
PHCL Nr.26 - 31.05.2017 - acordarea stimulentelor financiare lunare pentru personalul medical si de specialitate din cadrul Spitalului orașenesc Rupea
Anexa 1 PHCL Nr. 26

Contact
  • Adresa: Str. Republicii nr. 169, cod 505500
    România
  • Tel: +40 (268) 260 490
  • Email: contact@primariarupea.ro
  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
    Vineri: 8:00 - 14:00
Lasă-ne un mesaj !

© 2015 Primăria orașului Rupea. Dezvoltat de TotalPromo.