Telefon: +40.268.260.490
Urmăreşte :

Proiecte de hotărâri ale consiliului local - 2017

PHCL Nr.1 - 09.01.2017 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local al secţiunii de dezvoltare
PHCL Nr.2 - 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017 pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finatate integral din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ subordonate
PHCL Nr.3 - 09.01.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 în anul 2017
PHCL Nr.4 - 27.01.2017 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a oraşului Rupea
PHCL Nr.5 - 27.01.2017 privind stabilirea taxelor locale de piaţă
Anexa PHCL Nr. 5
PHCL Nr.6 - 27.01.2017 Privind aprobare tarife spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
Anexa PHCL Nr. 6
PHCL Nr.7 - 27.01.2017 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Serviciul Public Rupea SRL având ca autoritate tutelară, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile precum şi a scrisorii de aşteptări
Anexa HCL Nr. 7
PHCL Nr.8 - 27.01.2017 privind ajustarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA
Anexa HCL Nr. 8
PHCL Nr.9 - 27.01.2017-privind aprobarea reţelei şcolare a localităţii Rupea ce va funcţiona în anul şcolar 2017-2018
PHCL Nr.10 - 27.01.2017 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local

Contact
  • Adresa: Str. Republicii nr. 169, cod 505500
    România
  • Tel: +40 (268) 260 490
  • Email: contact@primariarupea.ro
  • Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
    Sâmbăta - Duminica: Închis
Lasă-ne un mesaj !

© 2015 Primăria orașului Rupea. Dezvoltat de TotalPromo.