Telefon: +40.268.260.490
Urmăreşte :

Structura Primăriei

Aparatul de specialitate al primarului
Audit Funcţie publică vacantă
Secretar Ioana Mădălina Roman
Consilier juridic Ilie Adrian Boriceanu
Consilier integrare, achiziţii publice Daniela Mirela Dărăbanţ
Inspector resurse umane Ana Elvira Danciu
Inspector relaţii cu publicul Radu Camelia
Serviciul contabilitate, impozite şi taxe locale
Şef serviciu Elena Călbează
Inspector impozite şi taxe Funcţie publică vacantă
Inspector impozite şi taxe Petrică Grapă
Referent impozite şi taxe Ioan Danciu
Referent impozite şi taxe Marcel Gheţu
Consilier principal contabilitate Delia Cristina Pîtea
Referent superior contabilitate Funcţie publică vacantă
Referent contabilitate Elena Chirigiu
Casier Gheorghe Bercan
Serviciul pentru situaţii de urgenţă, urbanism, fond funciar şi administrativ
Şef serviciu Niagu Petre
Inspector urbanism Octavian Constantin Şiuteică
Inspector fond funciar Nicolae Băia
Consilier Rareş Florin Roman
Inspector Registrul Agricol Virgil Tempea
Inspector Gospodărire Comunală Radu Ioan Danciu
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanei
Referent Constantin Itu
Referent Maria Oaida
Referent (ofiţer stare civilă) Maria Peter
Serviciul public de asistenţă socială
Inspector Daniel Buja
Asistent social Alina Dărăbanţ
Asistent social Sidonia Corina Grusea
Biblioteca Orăşeneasca Rupea
Bibliotecar Georgiana Mihăilă

© 2018 Primăria orașului Rupea.