Telefon: +40.268.260.490
Urmăreşte :

Zona Rupea

Situată în partea de nord a județului Brașov, zona Rupea este formată din 9 localități: un oraș Rupea și opt comune: Bunești, Cața, Hoghiz, Homorod, Jibert, Racoș, Ticuș, Ungra.

Zona Rupea se evidenţiază ca una dintre cele mai bogate zone ale județului din punct de vedere al resurselor de patrimoniu: ansambluri fortificate ale bisericii evanghelice, case memoriale, situri arheologice, fragmente de ziduri fortificate, ansambluri rurale de case, castele, arhitectură tradițională specifică sașilor, tradiții, obiceiuri, costume populare.

147 de monumente din zona sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Dintre acestea, 70 de monumente sunt de importanță națională și internațională, iar 77 de monumente de importanță locală.

Satele săsești sunt ele însele monumente, datorită particularității organizării rurale: case inșiruite de o parte și de alta a uliței, fațade impunătoare, zugrăvite în culori pastelate (ocru, verde, albastru), curți pavate, bucătării de iarnă și de vară, șuri din lemn masiv poziționate în spatele curții, toate acestea ascunse de privirile trecătorilor în spatele unor porți mari.

Teritoriul zonei Rupea-Cohalm adăpostește și un important patrimoniu natural, reprezentat de arii protejate, areale declarate „monumente ale naturii” sau clasificate Sit „Natura2000”, dovadă a diversității habitatelor care formează peisajul, eterogenitatea acestora fiind oglindită în marea diversitate floristică și faunistică prezentă pe acest teritoriu.

Zona Rupea reprezintă un mozaic de sate tradiționale și biserici fortificate medievale, păduri și pajiști înflorite întinse pe terase și coline domoale. Comunitățile rurale mici, puținele drumuri și supraviețuirea agriculturii neintensive, tradiționale au ajutat la conservarea acestui peisaj de o bogăție naturală și culturală uimitoare.© 2018 Primăria orașului Rupea.